Wij gaan niet zonder U (Exodus 33,15)

Voordat je aan het werk gaat.

Als je werkdag begint is het handig om even goed na te gaan of je alles bij je hebt, wat van belang is.

Natuurlijk je rijbewijs en zeker je chauffeurskaart. Zonder die kaart mag je geen meter op pad, laat staan de openbare weg op. Uiteraard is het een goed idee om te controleren of alle gegevens kloppen. Dat geldt ook voor je boordcomputer: je inlog en het weergeven van je werkzaamheden. Die computer stelt bij het openen allerlei vragen: of je gekoppeld bent, of van alles klopt bijvoorbeeld olie, koelvloeistof enzovoorts.

Althans, die vragen krijg ik voor me als ik mijn rit bij Wessels in Vriezenveen begin.

Alles bij je en alles klopt? Dan op weg naar je eerste adres en hopelijk na afloop weer veilig thuis.

Het bijzondere is, dat je er goed op moet letten wat je allemaal bij je hebt. En of dat allemaal in orde is. Er is echter nog een heel andere vraag, die van belang is. Niet alleen wat neem je mee, maar zeer zeker: wie gaat er mee. Of liever WIE gaat er mee.

Alleen of samen

Ik denk, dat de meesten van ons alleen rijden. Ja, dan hoef je ook niet te bedenken, wie er mee gaat. In De Wegwijzer hoef ik niet extra te vermelden, dat wij overigens nooit echt alleen op pad zijn. De HERE God gaat steeds met ons mee. Hij laat nooit in de steek. Dat is een veilige en geruststellende gedachte. In die zin is de vraag Wie er meegaat van groot belang.

Dat God meegaat lijkt voor ons gewoon vanzelfsprekend. Hij laat immers nooit in de steek, wat Zijn hand begon. Zo beginnen zeer veel kerkdiensten en bijeenkomsten. En toch is dat helmaal niet zo vanzelfsprekend als het op het eerste gezicht lijkt. De vraag is natuurlijk of wij met God gaan en daarmee Hij met ons. Dat is een zeer belangrijke vraag! In de bijbel lezen we echter ook, dat het andersom kan: Gaat God wel met ons mee?

De HERE God ging niet mee

In Exodus 33 lezen we, dat het volk Israël door de woestijn trok. Dat was niet zomaar een route: God zelf had Zijn volk die weg op gestuurd om zodoende het beloofde land veilig te kunnen bereiken. Echter het volk ging op een volkomen onverantwoorde manier op pad. Zij gingen op reis, alsof God zelf er helemaal niet was. Ze hielden helemaal geen rekening met Hem. Dan zegt God tegen Mozes: Ik ga niet meer met jullie mee, jullie zijn onverantwoord bezig. Als Ik mee zou gaan, dan zullen jullie het niet overleven, want Ik zal elke keer ingrijpen, als jullie eigen wegen gaan.

Dat kan dus: dat God niet meegaat. In wezen wel logisch: kijk maar naar je eigen ritten: als we gevaarlijke dingen doen, dan rijden we onverantwoord.

Wat dan: dan maar zonder God verder. Helaas zien we dat vaak gebeuren, dat mensen dan maar zonder God verdergaan, want wij weten zelf wel hoe we moeten handelen.

In de bijbel staat, dat God Zijn volk niet zomaar in de steek laat: Hij zal een engel meesturen.

Nou ja: dan maar verder met een engel.

Wij gaan niet zonder U

Het antwoord van Mozes en daarmee van Gods volk is verrassend: dan gaan wij ook niet. Wat heeft Gods genade voor zin als God zelf niet mee gaat? Dat gold toen al daar in de woestijn; dat geldt nog steeds voor ons.

Gods hulp en ondersteuning zijn niet in de eerste plaats bedoeld, dat je daarmee een goed leven en een veilige levensreis hebt. Gods genade betekent in de eerste plaats, dat Hijzelf meegaat in ons leven.

Door alle hoogte- en dieptepunten heen. Zonder Hem is iedere stap in je leven zinloos, ook al is dat nog zo’n goede en logische stap. Genade betekent niet een soort garantie voor je leven. Genade betekent, dat God zich aan ons verbindt en ons zo meeneemt naar het Vaderhuis. Het volk Israël leert ons hier een prachtig geloofsvoorbeeld: Als God niet zelf meegaat dan zeggen zij: “Wij gaan niet zonder U.”

God mee door alles heen

Zoals de HERE God toch meegaat met Zijn volk door de woestijn, zo leren we dat Hij ook met ons meegaat. Jezus Christus is immers gekomen om onze hele levensreis mee te gaan dwars door dood en oordeel heen. Hij heeft zelfs de weg naar het eeuwige leven geopend door Zijn dood en opstanding. Veilig aankomen door genade kan niet anders dan door aan Hem verbonden te zijn, omdat je anders compleet zou verdwalen en beslist onverantwoord op weg zou gaan.

Niet wij gaan met Hem mee. Nee: Hij neemt ons mee. Dat is Zijn genade.

Wij verdienen niet, dat Hij met ons mee zou gaan. Omwille van Zijn genade mogen we elke keer weer vragen: Here, neemt U ons mee.

Frans Borsje