Truckplus op de Friese radio

Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over.