Пробка

давайте знaйомитисъ. Я ваш колега з Голландiї i я б xoтiв розповiсти вам один випадок, що трапився в моему життi. Кілька років назад я вiв свою 12-тонну вaитaжiвкy. Пiд’ixaвши до зaлiзничного моста, я пригальмував i майже проixaв пiд ним. Однак Micт з однiєї сторони був трохи нижче, i фура застригла. “Треба зробити снльний ривок, i я виберуся звiдси”, -подумав я. І вдавивши газ до кiнця, я кінця виїxaв,

але … зле пiсля цього я потрапив ще в бiльшy халепу – вiдpaзу ж за великим мостом був ще один мicт, набагато вужчий i нижчий. я його вiдpaзу не помiтив. Коли фура виixaлa з-пiд великого моста, вона вiдpaзy ж застригла мiж малим i великим мостом. І туг я вже не міг рушити нi вперед, нi назад. Єлине що мeнi зaлишалося зробити – це спустити колеса, що я i зробив. І тільки тoдi я змiг вибратися 3 пастки. Пiзнiше я купив собi карту, на якiй були зазначена внсота вса переїздiв i мocтiв Голлаидiї.

І звову в пробцi

Те, що трапилось з моєю вaнтaжiвкою, може тpaпитись i у нaшoмy життi. Ми також можемо застрягти. Ми попадаемо в непpиємнocтi i намагаємося вийти з них, використовуючи рiзнi “грюки”. Iнoдi це допомагає, але, чи рано пiзно, ми попадаемо в пастку, з якої виходу иемає. Tе ж саме вiдбулося i у моєму життi.

Я намагався не думати про це, придумуючи для себе рiзнi вiдмовки. Після декiлькох poкiв у mлюбi, я почав змiвювати своїй дpyжинi. Ми з дружиною почали вiддaлятися одне вiд одного. Я був впевнений в одному: Моє життя – смiття, i я хочу все змiнити! Але я не знав, з яакої сторони пiдiйти до вирiшeння цiєї проблеми. Коли намагався “пoлaroдиrи” своє життя, я зpoзyмiв, що в меие не виходить. Усе залишалося по-старому. Можливо, вам знайома пя cитyaцiя, можливо, ви також втомились i заплутались у всьому. Яхщо ви хочете нacпpадi змiнити свое киття, є спосiб як це зpoбити. Я зpoзyмiв, що є iнший шлях piшення пробпеми. (нaвiть якщо ваша ситyaцiя не така жалюгiднa, як була моя я все одно пропоную вам розглянyти цей “iнший шлях”). Цей шлях ніколи не приведе дo пастки. Цей шлях в Icyci Xpиcтi. Він скаэав що всякий xто втомився в дymi i не энає, що робити далі, може прийти до Нього. Biн обiцяє внутрішній спокій і мир Я pоэповiв Богу про свої пpoблeми, свої гріхи i бажання знайти спокій. Я попросив у Нього прощення за все, що зробив нe,так y цьому життi по своїй винi.

Я подякував Богу за те, що ГосподЬ lсус умер за мої грixи і воскрес з мертвих. Я налагодив cвoї стосунки з лодьми, наскiльки це було в моїх силах. І Бог простив вci мої грixи, i Biн обновив моє життя. Те саме Biн зробив i для моєї дружини, вона тахож сповiдала cвoї грixи i прийняла Господа Icyca як cвoгo Спаситeля. Ми схилили кoлiна i розповiли Боry про все,що було у нас на cepцi. Бог обновив наше життя. наш шлюб став набагато кращим нiж тoдi, коли ми тiльки почали спiльне життя. Пicля того. Як ми обое вирiшили впуcтити Icyca в наше життя i жити з Богом, ми прожили дуже щасливо разом пpотятом майже 3Q-ти poкiв.

Нiсля 32 poкiв спільного киття моя дружина захворiлa раком. Вона хворiла 8 мiсящів перед тим, як знайти спoкiй i мир в Спаситeля Icyca. Я yneвнений, що зустрiнyся з нею i з Ним, коли прийде мiй час залишити цей свiт. Бог дiйcно дав нам нове життя, i я знаю. що Його спокій i мир iз мною, нeзвaжaючи та те, що моєї дружини немаc поруч. Коли ми прийнялн Icyc, це було не пpocтo якась нова iдeя чи “стрибок у тeмpявy”. Hi! Бог був вiрний вci цi роки i по-спpaвжньoму змiнив·нaше киття. Biн хоче дати i вам мир у вaшoмy життi.

Якщо хочeтe мати урiвноважене життя, якщо хочeтe матн внyтpiшнiй мир i спокій у будь-яких обставинах, знaйдiть тиху кiмнaтy. де ви зможeтe бути наодинцi з Богом. Можна нaвiть у кабiнi вашоi вaитaжiвки. Не має значення, чи

закричитe ви голосно, чи cкaжeтe пошепки. Усе, що ви скажете йому, прямо iз свого серця – він гочує! Biн не тiльки почуе, але i вiдповiсть вам, подарувавши свiт i спокiй у ваше життя якщо ви були Biдвepтi 3 Ним.

Пам’ятаєтe, я говорив про карту в моїй вaнтaжiвцi? Я завжди звертався до неї, коли приходилося проїзджати cyмнiвнi дiлянки на моїй вaнтaжiвцi, чи коли прихдилося проїжджaти з дуже високою фурою пiд мостами, висоту яких я точно не знав. Тепер я тримаю в себе ще одну “карту”. Це книга. Бiблiя. Я чигаю про Божу вiчну любов до мене i його задуми вiднocно мого життя. Ця Книга є моїм пyтiвником, що захщає мене вiд “пасток”.

Пробка чи…

Бiблiя говорить про два шляхи. Про перший вона говорить ось що: ”Є шлях який эдається людині прямим; але кiнєць його – шлях до смepтi … “(Притчi 14:12). Я був на цьому шляху перед тим, як звернувся до Господа Icyca. Я нaпpaвлявcя до “вiчних мук”, я буb загублений i мене чекало пекло.

Другий, шлях на який вказує Бiблiя – це Сам Господь Icyc. Biн говорить: “Я є шлях… (loaннa 14:6), … вiруючий у мене і вмре, оживе … (loaннa 11 :25).

Тепер я на цьому Шляхy, яких веде до вiчного щастя i безпеки, i мене чекають Небеса!

Якнй шлях внберете ви? Якщо виш все ще на неправильному шляху, зробiть те, що ви б зробили, якби заблудилися на своїй вантaжiвцi в незнайомiй мicцeвocтi: Повернiть назад, почнiть зпючатку i вiзьмiть правильний напрямок!

Мapriи Стем (Дaльнебійник Голандії.)

Чи можливо це нове життя?  Натисніть тут

    вільному доступі: