Strupceļā

Vispirms atļaujiet man stādīties priekšā. Es esmu kravas mašīnas vadītājs no Nīderlandes un es vēlētos dalīties ar Jums ar kādu notikumu no manas dzīves. Pirms dažiem gadiem es braucu ar savu kravas mašīnu, kurai bija zema piekabe ar 12 tonnu smagu iekrāvēju, kam bija diezgan augsts masts.

Kad es tuvojos viaduktam, kam pari gāja dzelzsceļš, es samazināju ātrumu, lai varētu tam uzmanīgi pārbraukt pa apakšu. Viadukts bija nedaudz ieslīps un mana mašīna iesprūda.

Es iedomājos, ka straujš izrāviens man varbūt palīdzēētu atbrīvoties un nekavējoties spiedu uz gāzes pedāļa, man izdevās atbrīvoties. Jāatzīst, ka pēc šī notikuma, īstās nepatikšanas tikai sākās. Atstājot pirmo Iielāko viaduktu aizmugurē, es tuvojos nākamajam, kas bija vēl šaurāks kā iepriekšējais. Kad iekrāvēja masts, pēc iesprūšanas zem lielā viadukta, bija atbrīvojies, tas iekļuva spraugā starp abiem viaduktiem. Es nevarēju pakustēties ne vienā, pe otrā virzienā. Gaisa izlaišana no kravas un iekrāvēja riepām bija vienīgais iespējamais risinājums. Tādejādi es tiku āra no slazda. Kopš tās reizes es vienmēr turēju karti savā kravas mašīnā, kurā bija atzīmēti visi Nīderlandē esošie viadukti ar to precīziem izmēriem.

Atkat strupceļā

Līdzīgi kā iespruda mana krava, tā arī mēs daireiz iesprustam savā dzīvē. Mēs iekļüstam nepatikšanās un mēginām tikt no tām āra ar izdomas palīdzību. Ir reizes, kad tas izdodas, tomēr biezi vien mēs mēdzam nonākt pilnīgā strupceļā bezjebkādām izejas iespējām.

Tieši tā gadījās arī man. Pēc daudzu gadu dzīves laulībā, es pēkšņi kļuvu negodīgs pret savu sievu. Mana sieva un es pamazām kļuvām sveši viens otram un attālinājāmies. Par vienu es biju pilnībā pārlieeināts: Mana dzīve bija kļuvusi netīkama un tā bija nekavējoties jāmaina. Es nezināju, kāds butu vislabākais risinājums šajā situāeijā. Kad mēgināju laboties, katru reizi bija jāsastopas ar jaunu vilšanos. Situāeijas uzlabojums nebija manāms. Iespējams, ka Tu arī esi sastapies ar kaut ko Iīdzīgu savā dzīve, kas Tevi ir nogurdinājis un pavisam apmulsinājis. Ja Tu ilgojies pēc pārmaiņām, tās ir iespējamas. Es esmu atradis izeju no šāda veida situāeijām. (Pat ja arī Tava situācija nav tik bezcerīga, kā manējā, es Tevi aieinu apdomāt šo iespēju.) Šī situācijas risinājuma prieksrocība ir tāda, ka tā nekad Tevi nenovedīs strupceļā. Tas ir Tas kungs Jēzus, par kuru es runāju. Viņš pieņems jebkuru, kas jūtas garīgi noguris un apjueis savos dzīves ceļos. Viņš apsoļa Tev sniegt to iekšējo mieru pēc kura tā ilgojies. Ļauj man Tev pastāstīt par izmaiņām manā dzīvē uz labo pusi. Es atklāju Dievam savus trūkumus, grēkus un vēlmi pēc miera. Es lūdzu Viņam piedošanu par visām manām dzīves kļūdām. Es pateicos Dievam par Mūsu Kunga Jēzus dosanos nāve mūsu grēku dēļ un augšāmcelšanos no mirušajiem. Es mēgināju nokārtot attiecības ar līdzcilvēkiem, eik tas bija manos spēkos. Dievs piedeva man manus grēkus un atjaunoja manu dzīvi. Viņš palīdzēja arī manai sievai, jo viņa tāpat kā es atzinās savos grēkos un pieņēma Mūsu Kungu Jēzu kā savu Pestītāju. Mēs metāmies ceļos un stāstījām Dievam visu, kas bija müsu dvēselēs un Dievs izglāba mūsu dzīves. Mūsu laulība iemantoja to saticību, kas valdīja tad, kad tikko bijām iemīlējusies viens otrā.

Ar brīdi, kad mēs piekritām ielaist Jēzu mūsu dzīvēs un dzīvot saskaņā ar Dievu, mēs pavadījām 30 laimes un saticības gadus. Pēc 32 gadu kopdzīves, mana sieva sas lima ar vēzi. Viņa slimoja 8 mēnešus, pirms pārgāja müžīgā dvēseles miera valstībā, lai bütu kopā ar Mūsu Kungu Jēzu. Es esmu pārliecināts, ka tiksos ar savu sievu un Mūsu Kungu Jēzu, kad pienāks mana diena atstāt so pasauli. Dievs tika devis man un manai sievai iespēju dzīvot jaunu dzīvi, un Viņa miers ir joprojām ar mani, līdz pat šim brīdim, lai arī manas sievas nav vairs man līdzās. Kad mana sieva un es pieņēmām Jēzu, tas nebija vājuma brīža radīts lēmums vai neapdomāta lēkšana tumsā. Nē! Dievs ir bijis mums uzticīgs visus sos gadus un patiesām pārmainījis mūsu dzīves. Viņš vēlas dalīties šajā mierā arī ar Tevi. Ja Tu vēlies iemantot Jīdzsvarotu un harmonijas pilnu dzīvi, atrodi klusu vietu, kur Tu vari būt Tu pats un tikties ar Dievu. Tas var būt pat taksometrā, tam nav nozīmes, vai Tu runāsi klusu vai kliegsi balsī. Visu, ko teiksi Viņam tieši no sirds, Viņš to sadzirdēs! Viņš ne tikai spēj Tevi saklausīt, bet spēj art atbildēt, sniedzot iekšējo mieru, ja būsi godīgs savā sakāmajā.

Vai Tu atceries karti, kas atradās manā kravas mašīnā? Es vienmēr to izmantoju, kad bija jāšķērso bīstami krustojumi vai jābrauc apakšā zem zema viadukta. Tagad cita karte ir atradusi savu vietu manā mašīnā – tās vārds ir Bībele. Es lasu par Dieva miizīgo mīlestību pret mani un manu dzīvi, kas nadota Viņa rīcībā. Šī grāmata ir mana karte, kas mani pasargā no iekļūšanas strupceļā.

Bezizejas situācija vai …

Bībele stāsta par diviem cel iem.

Par pirmo cel u tā saka: Dažam kāds celš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noved nāvē. (Salamāna Pamacības 14: 12)

Es biju uz šī cela, pirms griezos pēc palīdzības pie Mūsu Kunga Jēzus. Manā celā būtu sagaidāmas tikai nebeidzamas klūmes un nepatikšanas. Elle būtu bijusi īstenība!

Otrais celš par kuru Bībele stāsta ir Mūsu Kungs Jēzus. Viņš saka: “ES ESMU ceļš, patieība un dzīvība … (Jāņa evangēlijs 14:6), … kas Man tic, dzīvos, art ja tas mirs, (Jāņa evangēlijs 11 :25). Nu es esmu uz pareizā cel a, tiecoties pēc “mūžīgās laimes”, pasargāts uz visiem laikiem.

Debesis ir īstenībal

Kuru celu Tu izvēlēsies? Jajoprojām atrodies uz nepareizā ceļa, rīkojies tāpat kā es, kad biju iekļuvis strupceļā ar savu kravas mašīnu.

Dodies atpakaļ, sāc no jauna un izvēlies pareizo ceļu!

Martien Stam kravas mašīnas vadītājs no Nīderlandes.

Jauna dzīve, es varu?  Noklikšķiniet šeit

    izdari izvēli: