JUMISSA

Saanko esittäytyä: Olen hollantilainen kolleegasi, ja haluaisin kertoa sinulle, mitä eiämässä on tapahtu-nut.

Vuosia sitten ajoin lavettiautollani, jonka kyydissä oli aika korkea kahdentoista tonnin trukki. Lähestyessäni rautatin alikulkusiltaa hidastin, ja aioin ajaa sen alitse. Silta oli kuitenkin toisesta päästä hiukan matalampi, jaa juutuin käytävän sisään. Ajattalin, että voimakkaalla nykäisyllä pääsi-sin siitä irti, ja lisättyäni vähän vauhtia onnistuinkin. Sitten joudkuinkin varsinaiseen sotkuun … Välittömästi suuren alikulkusillan jälkeen tuli toinen, matalampi, jota en ollut ollenkaan huomannut. Kun nostopuomi vapautui toisen sillan alta, se juuttui kahden sillan väliseen. En voinut liikkua eteen-enkä taaksepäin. Pystyin ainoastaan tyhjentämään trukin renkaat täysin ja Lavetin renkaat osittain. Tällä tavoin pääsin pois anasta. Nykyään minulla on mukanani kartta, johon on merkitty melkein kaik-ki Holannin risteykset ja sillat selityksineen.

JUMISSA

Meille voi elämässäkin käydä niinkuin minulle lavetti-autoni kanssa. Voimme jäädä jumiin. Joudumme vai-keuksiin, ja koitamme päästä niistä irti käyttämällä erilaisia trikkejä. Joskus sekin onnistuu, mutta todelli-suudessa päädymme kyllä ennemmin tai myöhem-min täydelliseen umpikujaan, josta ei ole ulospää-syä.

Tällä tavoin kävi minullekin. Yritin kyllä selvitä keksi-mällä erilaisia tekosyitä.Oltuani muutamia vuosia naimisissa aloin pettää vaimoani. Hän ja minä aIoim-me ajautua erilleen. Olin kuitenkin varma yhdestä asiasta, nimittäin siitä, että elämäni oli pelkkää ros-kaa, ja halusin muuttua! En kuiten kaan tiennyt miten. Yritin paikkailla elämääni, mutta huomasin jatkuvasti epäonnistuvani. Jollain tavalla asiat vain menivät jat-kuvasti pieleen. Ehkä tämä tuntuu tutulta, ja sinäkin saatat olla uupunut ja vaikeuksissa. Jos kaipaat todellista muutosta, ratkaisu on olemassa. Olen löy-tänyt toisenlaisen tien. Vaikka tilanteesi ei olisikaan yhtä vaikea kuin minun, kehotan sinua harkitsemaan tätä toista vaihtoehtoa. Tämä tie ei koskaan pääty umpikujaan. Se on Herra Jeesus. Hän on sanonut, että joikanen, joka on hengellisesti uupunut eikä tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä, saa tulla Hänen luok-seen. Hän lupaa sisäisen levon ja rauhan. Haluaisin kertoa, miten elämäni muuttui. Kerroin Jumalalle puutteistani, synneistäni ja halustani päästä lepoon.

Pyysin Häneltäanteeksi kaikkea sitä, minkä olin itse sotkenut elämässäni. Kiitin Jumalaa siitä, että Herra Jeesus kuoli syntieni vuoksi ja nousi kuolieista.Selvitin asiani ihmisten kanssa siinä määrin kuin se oli mah-dollista. Jumala antoi kaikki syntini anteeksi ja uudisti elämäni. Samatapahtui vaimolleni, joka muös tunnusti syntinsä ja otti Herran Jeesuksen vastaan omana Vapahtajanaan. Polvustuimme yhdessä ja kerroime Jumalalle kaikesta, mikä painoisydäntämme.Jumala uudisti elämämme. Avioliitostamme tuli vielä ihanam-pi, kuin silloin kun ensimmäistä kertaa rakastuimme. Päätimme molemmat antaa Jeesuksen tulla elä-määmme ja elää Jumala yhteydessä, ja olimme hyvin onnellisia miltei 30 vuotta. 32 aviolittovuoden jälkeen rakas vaimoni syöpään. Hän sairasti kahdeksan kuu-kautta ennenkuin pääsi täysin levollisin mielin rakkaan Heramme Jeesuksen luo. Olen värma siitä, että vielä tapaan hänet sitten, kun on minun aikani jättää tämä maailma. Jumala on todeilakin antanut minulle ja hänelle uuden elämän, ja Hänen rauhansa ja leponsa on vieläkin sisimmässäni, vaikka rakkaimpani ei ole-kaan enää vierellani. Kun otimme Jeesuksen vastaan, kyseessä ei ollut vain mikä tahansa ajatus tai hyppy pemeytaan. Ei ollenkaan! Hän haluaa antaa saman rauhan sinunkin elämääsi. Jos kaipaat tasapainoista elämää, jossa on sisäinen lepe rauha kaikissa olosuh-teissa, etsi rauhallinen paikka, jossa voit olla aivan itsekesi ja puhua JamalalIe. Se voi tapahtua,vaikka hytisässi. Silla ei ole mitään merkitystä, puhutko äänekkäästi vai kuiskaatko hiljaa. Hän kuulee kaiken, mitä sanot Hänelle suoraan sydämestäsi! Eikä Hän ainoa-staan kuule, vaan myös vastaa antamalla sisimpääsi rau-han, jos vain olet rehellinen.

Muistatko vielä sen kartan autossani? Käytin sitä aina, kun minun piti ylitää joku vähänkin ‘epäilyttava’ risteys lavettini kanssa tai alittaa silta, jos kuorma oli hyvin korkea tai en ollut varma tilan korkeudesta. Nykyään minulla on toinen ‘kartta’ mukanani. Itse asiassa se on kirja, raamattu. Luen Jumalan ikuisesta rakkaudesta min ua kohtaan ja hänen suur:”litelmastaan elämälleni. Tämä kirja on oppaani, joka varjelee minua joutumasta jälleen jumiin.

UMPIKUJA VAL.

Raamattu puhuu kahdesta tiestä. Ensimmäisestä se sanoo: ‘Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman-tie’ (Sananlaskut 14:12) Glin juuri tuolla tiellä, ennenkuin käännyin Herran Jeesuksen puoleen. Glin päätymässä kohti ‘ikuisia ongelmia’, kadotukseen. Helvetti on todellinen!

Toinen tie, jonka Raamattu osoittaa, on Herra Jeesus itse. Hän sanoo: ‘Minä olen tie … (Joh. 14:6), joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuolekin.'(Joh. 11 :25). Nyt olen tällä tiellä, kuljen kohti ‘ikuista onnea’, aina turvallisesti. Taivas ontodellinen!

Kumman tien valitset? Jos olet vielä väärällä tiellä, toimi siten kuin jos olisit eksynyt autolassi: Palaa takaisin, aloita alusta ja valitse oikea tie!

Martien Stam rekkakuski

Uusi elämä on mahdollista?  Klikkaa tästä

    tee valintasi: