ПРИТИϹНАТ

да ви се представя: аз съм ваш колега от Холандия и бих желал да сроделя с вас нещо, което се случи в живота ми преди години. Карах камиона си и една товарна платформа, на която ревозвах 12-тонен мотокар с доста висока вертикална подпора.Cтигнах до eдин железопътен подпез, намалих cкоростта и усрях д вляза под него. Но тЪй като подлзът беше с лек наклон предната част на моя товар се оказа притиснат в последните няколко сантиметра “Ще се измъкна с един тласк напред”, помислих си аз . Дадох raз успях. Но след това попаднах в още по ужасен капан! Имаше още един,no-тесен подлез, който си бях забеnязал. Когaто подпората на мото кара се освободи от големия мост тя се издигна о цялата си височмна в прехода между двата моста. Не можех да потегля напред, нито да се ВЪона назад. Единствения изход беше да изпусна въздуха от гумите на мотокара и отчасти от гумите на таварната плтформа. Така се измъкнах от този капан. По-Късно се снабдих с каpтa на Хonандските железници, на която бяха обозначени почти всички подлези и

моcтове с височините под тях.

Това, което ми се случи о камиона и товарната пnатформа може да се получи и в живота. И в живота може да се о кажем притиснати. 3абъркваме се в проблеми, които после се опитваме да разрешим чрез малки житейски хитрини. Струва ни се, че боняЪде уопяваме, но рано или късно се оказваме в безизходица. Така вървяха нещата и в моя живот. Опивах се да се измъквам със слаби и неиздържани извинения. Бях женен от няколко юдини. но не бях верен на жена си. Между нас се отваряше бездна и течението ни отдалечаваше един от друг. Бях сигурен в едно: този мой живот 6еше глупав и аз иокрено исках да го променя! Но не знаех как. Kгато се опитвах да опраея нещата след време тесе забъркваха още по-зле. Може би тази ситуациа ви е позната и вие също се чувствате изморен и притиснат. Но ако действително желаете промян, има pешeние. ‘Аз открих, че има и друг път (дори вашето състояние да не е топкова лошо колкото беше моето, бих аи насърчил да обмислите този друг път). Този път никога не води до задънена улица. Този “път” е Господ Исус. Той казва: ‘Аз съм пътят, истина и живота.” Той казва също. че всеки, който е духовно изтощен и затруднен и не знае какво да прави да отиде при Него. Той единствен обещава покой и душевен мир.

Heка ви разкажа как се промени моят живот. Доверих на Господ неуспехите и греховете си и своята жажда за душевно спокойствие. Помолих Го да ми прости за всички недостойни постЪпки, извърweни по Моя вина. Благодарих на Бог, че Господ Исус христос е умрял и за моите грехове и е възкръснал от мъртвите. Изправих до копкото можах взаимоотношенията си с другите хора. И Боr прости всичките ми грехове. Той ми даде и нов живот. Той неправи това и за моята съпруга.

тъй като тя също изповяда греховете си и прие Господ Исус като свой спасител Ние crорихме Toва като коленичихме и иэговорихме нещата, които обременяваха сърчsта ни. Бог обнови живота на всеки нас. Семейниятни живот разцъфтя, по-красив от всякога, дори от ѕремето,когатоraтo бяхме влюбени в живота си и да живеем с Бога ние прекарахме заедно почти 30 щастливи годни.

След един съвместен живот от 32 години скпата ми жена фиджа серазболя от рак. След десет месеца в пълен покой и душевен мир, тя ce пресели при своя и мой скъп Господ Исис. Вярвам, че там ще я срещна eдин ден, когато дойде и моето време да напусна този свят.

да, тя.беще само на 54 години,твърде младаи и аз бих искал да бъдем още много години Заедно. Но за Бог това беше времето. Той беше дал и на нея и на мен нов живот. Неговият мир беwe с нас в този труден период от нашия съвместен живот. Неговият мир е все още с мен, макар че скълaтa ми жeна не е до мен. Koraто ние приехме Исус това не беше някаква “прумица”, нито “‘скок в тъмнината”. Не, през всичкиtе тези години Той беwе верен и наистина промени живота ни.

Той иска да имате този мир и във вашия живот. Ако жадувате за един балансиран живот на вътрешен мир и покой при всякакви обстоятелства, намерете едно тихо кътче, където ще сте сам и ще говорите с Бога. Може това да е кабината не вашия камион. дали ще викате силно или ще шепнете не е от значение. Той ще чуе всичко, което избликне направо oi сърцето ви. И не само ще чуе, но ще отговори. Ще ви даде вътреШен мир и покой, стига изповедта ви да е искрена. СномнЯте ли си, че в камиона си аз имах една карта? Винаги я използвам,когато пресичам ‘съмнителни” кръстовиШа с моята платформа иhи коraтo трябва да минавам под мост и превозвам висок товар. Сега аз нося сЪс себе си и една друга “картa”. В същност това е една книга и тази книга е Библията. В нея чета за Божията вечна любов към мен и за Неговия план за моя живот. Tази книга е моя пътеводител, който ме предnaзва да не се окажа зле пристиснат отново.

ЗаДънена улица или… Библията говори за два пътя. За пъреия път тя казва: Има път, ко’йто се вижда пpав на човека, но краят му е пътища към смърт (Притчи 14:12)

(Аз вЪЪвях по този ПЪТ преди да отида при Господ исус. Вървях към “веЧна погибел”, изty6ен завинаги. АдЪТ е реален, истинскиl)

Вторият път, споменат в Библията е Господ Исус.

Той казва: “Аз съм пътят” (Йоан 14:6)

“Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее ….” (Йоан 11:25)

Сега вървя По този път. Вървя към “вечно щастие”, Спасен завинаги. Небето е истинско! Кой път избираш?

Ако все още си на грешния път направи това, което правиш, когато се загубиш из страната с камиона си: върни се “аэад, тръгни отново и Аоеми по п~вия пътI

Мартен Стам шофъор на камион от Холандия

Възможно ли е нов живот?  Кликнете тук

    направи своя избор: