Të ngecur 

Një ditëpo udhëtoja me kamionin tim me rimorkio të ulët. Atë ditë po trans-ortoja një vinç prey 12 tonësh, të cilin duhej ta bja në terrenin industria1. Ky vinç ishte shumë i rtë .. Kur arrita në një rruge mbikalimi, e gadalësova shpejtësinë. Por … për shkak se kjo :jesë rruge ishte pak e shtrembër, unë ngeca në etrat e fundit. Mendova: “Po ti jap shumë az, do të mund të dal shpejt prej këtej.” Duke i hënë shume gaz une ia rritakëtij qëlilimi. Por atëherë rashë në robieme të tjera. Përkrah mbikalimit të madh hte edhe një tjetër mbikalim, më i vogël, të ilin unë nuk e kisha parë në fillim. Kur azamenti i kamionit doli nga rruga e madhe, e . griti     këtë dhe ngeci, pikërisht mes të çarës ërmes dy bikalimeve: Unë nuk mund të “vizja më as para as mbrapa. Atëherë u etyrova t’i çfryja gomat e rimorkios lotësisht. Kjo ,më ndihmoi ta nxirrja makinën ga vendiku kishte ngecur. Më vonë gjeta një ibër me udhëzime për ta mbajtur në makinë, ku shin treguar (gati) të gjitha kalimet dhe bikalimet e rrugëve. Për të gjitha këto ishte hënë lartësia e kalimit dhe liria e bazamentit.

Të ngecur

 Ashtu siç më ndodhi mua me rimorkion, kësthu mund të ndodhë edhe në jetë. Edhe në jetë ne mund të ngecim. Ju i krijoni probleme vetvetes dhe pastaj përpiqeni me ‘zgjuarira’ t’i zgjidhni ato.

Dhe nganjëherë duket edhe sikur këto ‘zgjuarira’ kanë sukses. Por në të vërtetë, herët a vonë ju do të ngecni. Dhe atëherë nuk mund të luani as majtas, as djathas. Këstu ka ndodhur edhe në jetën time.Unë nuk isha i ndershëm dhe gjithmonë përpiqesha të sajoja arsye për veprimet e mia. Një pamjaftueshmëri e tillë zuri vend mes gruas sime dhe meje. Ajo mënyrë jetese dalëngadalë po më shkatërronte. Unë një gjë e dija me siguri: ‘Mënyra ime e jetesës nuk ishte e mirë.’ Doja të ndryshoja, por nuk dija mirë se si duhej ta bëja këtë. Kur përpiqesha të përmirësoja vet-veten, vija re që kjo gjithmonë dështonte. Në një mënyrë apo në një tjetër, gjithçka shkonte gabim. Ndoshta edhe ju e njihni këtë situatë dhe edheju jeni të lodhur dhe të ngecur diku në jetën tuaj. Nëqoftë se është kështu dhe ju me të vërtetë kërkoni,atëherë  ka një zgjidhje. Unë kam zbuluar,që ka një rruge tjetër. Kjo “shtë një rrugë, mbi të cilën j kurrë nuk ngecni. Kjo rrugë është Zoti Jezus. Ai ka thënë që çdokush që ështe i lodhur shpirtërisht dhe që nuk mund të vazhdojë më, mund të shkojë tek Ai. Ai premton qetësi dhe paqe t”brendshme.

Prandaj më lejoni t’ju tregoj se si ndryshoi jeta ime përfundimisht. Unë i tregova Zotit që kisha pamjaftueshmëri dhe qëk.ërkoja”paqe”,t-‘!.,G,illén nuk po egjeja. I kërkova të falur Atij për gjithçka që kisha bërë gabim në jetën time. E falenderova Zotin Perëndi për sakrificën që ka bërë Zoti Jezus në kryq, për të larë mëkatet e mia dhe për ringjalljen e Tij nga vdekja. Atëherë Zoti mï fali të gjitha mëkatet dhe më dha një jetë të re. Tani martesa ime është më e bukur dhe e g”zuar se ç’isthe në ditët kur ne sapo kis-him rënë në dashuri me njëri-tjetrin. Gabimet që unë mund t’i korrigjoja me të tjerët i kam korrigjuar për aq saka qenë mundësia.

Zoti me të vërtetë e ka bërë të re jetën time. Ai dëshiron ta bëjë këtë edhe në jeten tuaj. Geni një vend të qetë kutkë mund të jeni vetëm për pak kohë dhe të flisni me Zotin. Nuk ka rëndësi nëse flisni me zë lartë apo pëshpëritni me zë të ulët Gjthçka që ju i thoni Atij nga zemra juaj, Ai e dëgjon. Dhe Ai do t’ju përgigjet duke ju dhënë qetësi në shpirt, po të jeni të ndershëm para Tij. A ju kujtohet ai libri në makinen time? Çdo herë 1ë mua, me makinen e ngarkuar plot, më duhej të kaloja rrugë ’të dyshimta’ unë lexoja në të. Në ditët e sotme unë gjithmonë kam me vete edhe një libër tjetër: Biblën. Në Të unë lexoj për dashurinë e Zotit për mua dhe përplanin e Tij për jetën time. Ky udhëzues më ruan nga ngecjet shpritërore.

Ngecur ose….

Në Bibël flitet për dy rrugë:

Për rrugën e parë thuhet: Nganjëherënje rruge i duket njeriut e drejtë, por fundi.i saj të çon në vdekje.

Rruga e dytë që përmendet në Bibël, është Zoti Jezus. Ai thotë: ‘Unë jam Rruga … Kush beson në Mua ka jetë të përjetshme.’

Kë rrugë zgjidhni ju? Kthehuni, filloni nga fillimi dhe zgjidhni rrugën e drejtë.

 Në qoftë se dëshironi më tepër litera-turë, zgjidh një ngagjerat e përmen-dur më poshtë.

Ne jemi të gatshëm t’ju plotësojmë kërkesën tuaj. Pa pagesë! Mos harro-ni të shruani dhe adresën tuaj.

Martien Stam shofer kamioni në pension

Një jetë e re, është e mundur?  Kliko këtu 

    bej zgjedhjen tende: