FASTKÖRD

Får jag presentera mig själv? Jag är er holländske kollega, och jag skulle gärna vilja dela med mig av någonting som hände mig i livet. För några år sedan transporterade jag en tolv tons krantruck som last på mitt lastbilsekipage. När jag närmade mig en järnvägsviadukt så saktade jag ner, och jag

lyckades nätt och jämnt klara att komma under. Men vägbanan lutade lite, och då de sista centimetrarna var kvar att passera fastnade jag. Jag tänkte att jag skulle komma loss med ett kraftigt ryck, och det lyckades med ett tramp på

gasen. Men då trasslade det till sig. Längs den stora viadukten gick en till smalare viadukt som jag inte hade sett. Då kranen kommit fri från den stora

viadukten fjädrade den upp i mellanrummet mellan de två viadukterna och jag kom inte en tum vare sig framåt eller bakåt. Det enda jag kunde göra var att släppa ut luften helt ur däcken på krantrucken och delvis ur däcken på mitt fordon. På så vis kom jag ut ur fällan. Efter detta har jag alltid med mig en karta, som visar alla järnvägskorsningar (i Holland), såväl plankorsningar som viadukter.

Viadukterna är markerade med fri höjd.

FASTKÖRD

Så som det hände med mitt fordon kan det också hända i livet. Även i livet kan vi köra fast. Vi kan bli invecklade i problem som vi försöker trixa oss ur. Ibland ser det ut som om vi lyckas, men förr eller senare kör vi fast i ett totalt dödläge och kommer inte ur det.

Så gick det för mig. Jag var oärlig och försökte intala mig utvägar genom falska förevändningar. Det blev en spricka i mitt äktenskap. Livet gick långsamt utför. Jag visste att jag inte kunde klara mig med ett sådant liv, utan måste ändra livsstil, men alla försök till självförbättring misslyckades. På ett eller annat sätt gick allt åt skogen.

Kanske känner du igen detta och kanske är du själv trött på allt och har kört fast. Om detta är fallet och du verkligen önskar en förändring, så har jag funnit en bättre lösning. (Även om din situation inte är så bedrövlig som det har varit för mig, så föreslår jag att du tänker över den här lösningen).

Det finns en väg där du aldrig behöver köra fast.

Den vägen är Herren Jesus. Han har sagt att var och en som är andligt uttröttad och inte ser någon utväg kan få komma till honom. Han ger dig ro och inre frid.

Låt mig få tala om för dig hur mitt liv till sist blev förändrat. Jag sade till Gud att mitt liv hade kommit till korta och att jag sökte ro. Jag bad honom om

förlåtelse för allt som hade gått galet i mitt liv genom mina egna fel. Jag tackade Gud för att Herren Jesus dog för mina synder och uppstod igen från de döda.

Jag har så långt det varit möjligt, rättat till allt som varit fel i mitt förhållande till mina medmänniskor. Gud förlät mig alla mina synder, och gav mig ett nytt liv. Han gjorde detsamma för min fru. Hon bekände också sina synder och tog emot Herren Jesus som sin Frälsare. Vi gjorde det så, att vi böjde knä och berättade för Gud om allt som tyngde våra hjärtan. Gud förnyade våra liv.Vårt

äktenskap blev vackrare än livet var då vi först blev förälskade. Efter att vi båda hade beslutat att ta emot Jesus i våra liv och att leva med Gud, levde vi tillsammmans i nästan 30 år. Men efter att vi varit gifta i 32 år fick min kära fru cancer. Hon var sjuk i 8 månader innan hon lämnade mig – i fullkomlig frid och ro – för att vara med sin och min käre Herre Jesus. Jag är övertygad om att jag kommer att möta henne med Honom när det är dags för mig att lämna världen. Gud gav verkligen mig och henne ett nytt liv och Hans frid är fortfarande med mig, även om min allra käraste inte är kvar vid min sida. När vi tog emot Jesus, var det inte bara “någon idé” eller “ett hopp i mörkret”, Nej! Gud har varit trogen under alla dessa år och verkligen förändrat våra liv. Han vill ge denna frid även till dig. Om du längtar efter ett balanserat liv med inre frid och ro under alla förhållanden, så försök finna en lugn vrå där du kan vara ensam med Gud och tala med honom. Om du talar högt eller viskar gör detsamma. Han hör allt vad du säger direkt från ditt hjärta. Men inte bara det, han svarar också och ger dig ro och frid i ditt hjärta om du gör en ärlig bekännelse.

Kommer du ihåg kartan i min bil? Jag använder den alltid då jag med min lastbil kommer till en ’tvivelaktig’ korsning eller viadukt, då jag har hög last och inte är säker på fri höjd.

Nu har jag en annan karta med mig: Bibeln. Jag läser i den om Guds kärlek till mig och om hans plan för mitt liv. Denna guide hjälper mig att inte köra fast igen.

FASTKÖRD ELLER…

Bibeln talar om två vägar:

Om den första vägen heter det: “Många håller sin väg för den rätta, men till sist leder den dock till döden” (Ords. 14:12).

Den andra vägen som nämns i Bibeln är Herren Jesus. Han säger: “Jag är vägen … ” (Joh. 14:6). … “Den som tror på mig skall leva” … (Joh. 11:25).

Nu är jag på vägen mot den “eviga fröjden”, trygg för alltid. Himmelen finns!

Vilken väg väljer du? Är du fortfarande på fel väg? Då kan du göra precis det som du gör när du upptäcker att du är på fel väg med din lastbil! Gå tillbaka och börja på nytt, tag den rätta vägen !

Martien Stam

Holländsk lastbilschaufför

P.S.

Fyra år efter att Fija dog, så gifte jag om mig med änkan till en vän till mig.

Så när du ser mig promenera med en kvinna på en parkering, då vet du vem hon är….

Ett nytt liv, är det möjligt?  Klicka här

 

    tillgängliga för gratis: