Ingen Utvei

Hei lastebilsjåfør! Få jeg lov å introdusere meg selv? Jeg er en Nederlandsk kollega av deg og jeg ønsker å dele med deg noe som skjedde i livet mitt.

For noen år siden var jeg ute og kjørte med lastebilen min. Jeg fraktet en tolv tonns truck, og selv på det lave lasteplanet stakk den temmelig høyt i været. Da jeg nærmet en jernbaneundergang, slo jeg ned på farten og mente at jeg kunne passere under. Men fordi broen buet litt ned på midten ble det noen få centimeter for trangt, slik at jeg ble sittende fast. Jeg tenkte: ‘Med et kraftig rykk skal jeg nok komme meg ut igjen.’ Så jeg ga gass, og dermed kom jeg virkelig i klemme….!

Langsmed den store broen gikk det nemlig en annen mindren som jeg ikke hadde lagt merke til. Da toppen av trucken kom fri fra den store broen, spratt den opp i sprekken mellom de to. Jeg kunne ikke bevege meg, verken forover eller bakover.Det eneste jeg kunne gjøre var å slippe luften helt ut av dekkene på trucken og delvis ut av lastebilhjulene. På den måten slapp jeg ut av denne fellen. Siden har jeg alltid hatt med meg i bilen et kart som viser de fleste broer og underganger med klaringshøyder påført.

Akkurat som det hendte meg med lastebilen, kan det skje ellers i livet også. Vi kan kjøre oss helt fast. En får problemer og prøver å komme seg ut igjen ved å bruke ‘knep’. Av og til kan det se ut til å gå bra, men det ender ofte med at situasjonen blir helt fastlåst, uten noen utveier.

Det var sån gikk med meg. Jeg var uærlig og forsøkte å snakke meg ut av det. Min kone og jeg begynte å gli fra hverandre. En ting sto helt klart for meg: Livet mitt var en eneste rot, og jeg ville gjøre noe med! Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle stuasjonen. Når jeg prøvde å glatte over etter meg, oppdaget jeg igjen og igjen at det bare ble verre. På en eller annen måte var det stadig noe som gikk galt. Kanskje du kjenner deg igjen, det kan bli slitsomt og innfløkt for deg også. Hvis du har det på den måten og virkelig ønsker en forandring, finnes det en løsning. Jeg har funnet ut at det finnes en vei som ikke ender i en blindgate. Den veien er Jesus Kristus. Han har sagt at alle som ‘strever og har tungt å bære’ og ikke vet hva de skal gjøre, kan komme til Ham. Han lover hvile og indre fred. La meg fortelle deg hvordan livet mitt ble forandret til slutt. Jeg fortalte Gud om hvordan jeg kom til kort og at jeg ønsket å hvile ut. Jeg har bedt Ham om tilgivelse for alt som gikk galt i livet mitt, fordi jeg handlet feil. Jeg har takket Gud for at Jesus Kristus døde for mine synder ogoppsto igjen fra døden. Så tilgav Gud alle syndene nine og fornyet livett mit. Jeg har gjort opp med andre mennesker så langt det har vært mulig.

Gud har virkelig gitt meg et nytt liv, og Han gjorde det samme for min kone. Hun bekjente også sine synder og tok imot Herren Jesus som sin Frelser. Vi gjorde det ved å knele ned og å fortelle Gud alt det som tyngde våre hjerter. Gud fornyet våre liv. Ekteskapet vårt ble bedre enn da vi ble forelsket. Etter at vi begge hadde bestemt oss for å la Jesus komme inn i våre liv og for å leve med Gud var vi veldig lykkelige sammen i nesten 30 år. Etter 32 års ekteskap fikk min kjære kone kreft. Hun var syk i 8 måneder før hun gikk til sin og min kjære Herre Jesus – med ro og fred i hjertet. Jeg er sikker på at jeg skal treffe henne igjen hos Ham når det blir min tur å forlate denne verden. Gud har virkelig gitt meg og henne et nyt liv og jeg har fortsatt Hans fred og ro i mitt hjerte selv nå når min kjære kone ikke lenger er ved min side.Da vi tok imot Jesus, var det ikke ‘en rar idé’ eller ‘et hopp i mørket’. Nei! Gud var trofast alle disse årene og Han har virkelich forandret våre liv.

Han ønsker å gjøre det samme i livet ditt også. Hvis du vil ha et balansert liv med fred i ditt indre og ro uavhengig av omstendigheter, finn deg et rolig sted hvor du kan være alene og be til Gud. Det kan til og med være i førerhuset ditt. Om du ber høyt eller bare visker stille betyr ikke noe. Alt du sier i ditt hjerte hører Han! Og Han ikke bare hører deg, Han svarer også med å gi deg fred og ro i ditt indre, hvis du er ærlig når du bekjenner. Husker du kartet i lastebilen min? Jeg bruker det bestandig når jeg må passere en undergang eller kjøre under en bro med høy last og ikke er sikker på om jeg har god nok klaring. Nå har jeg også et annet ‘kart’ med meg. Egentlig er det en bok, det er Bibelen. I den leser jeg om Guds kjærlighet mot meg og Hans plan med livet mitt. For meg er dennen boken blit en veileder som hindrer meg i å bli sittende fast igjen.

En Blindvei, eller…

Bibelen taler om to veier. Om den første veier sier den: “Om mannen menen at veien er rett, kan den likevel ende i døden. (Salomons ordspråk 14:12) Jeg var på denne veien før jeg vendte meg om til Herren Jesus. Jeg var på vei mot ‘evig trøbbel’: Helvetet er virkelig!

Den andre veien som er omtalt i Bibelen er JESUS KRISTUS. Han sier: Jeg er veien…’(Joh. 14:6) og ‘… den som tror på Meg, skal leve…’ (Joh. 11:25) Nå er jeg på denne veien, i retning ‘evig lykke’, trygg for evig. Himmelen er virkelig!

Hvilken vei velger du? Hvis du fortsatt befinner deg på den gale veien, gjør hva du ville ha gjort hvis du hadde kjørt deg vill med din lastebil ett eller annet sted ute på landet. Gå tilbake, begynn på nyt og velg riktig vei!

Martien Stam

Din nederlandske kollega.

 Et nytt liv, er det mulig?  Klikk her

    tilgjengelig for gratis: