WEGWIJZER

Op een dag reed ik met mijn dieplader combinatie door Haarlem. Ik vervoerde een grote 12 tons heftruck, die ik moest lossen op het industrieterrein Waarderpolder. De mast van deze heftruck was nogal hoog. Toen ik bij een spoorwegviaduct kwam ging ik langzamer rijden. Met de deur open keek ik naar de mast van de heftruck en gelukkig; hij kon er net onder. Ik deed de deur weer dicht en trok weer op. Maar omdat het viaduct wat scheef ligt, liep ik op de laatste centimeters toch nog vast. Ik dacht: ‘Met een flinke stoot gas kom ik nog wel los’. En het lukte. Maar toen zat ik helemaal in de prijzenkast! Langs het grote spoorwegviaduct lag nog een smalle voetgangersbrug die ik van te voren niet had gezien. Toen de mast van de heftruck onder het viaduct vandaan kwam, veerde deze omhoog, precies in de ruimte tussen de twee viaducten in. Ik kon niet meer voor- of achteruit. Nou zit ik niet zo gauw om raad verlegen maar dit was wel iets om achter mijn oren te krabben. Ik moest ook wel vlug weg zijn voor oom agent langs zou komen. Die zou zeker de ‘bies’ zien die ik in het ‘plafond’ had getrokken. In die tijd bestond er nog geen luchtvering waarmee ik de dieplader had kunnen laten zakken. Ik liet de banden van de heftruck helemaal leeglopen, maar dat was net niet genoeg en dus liet ik de banden van de dieplader zover leeglopen als ik durfde. Het lukte, ik kreeg de zaak net vrij. Je wilt niet weten hoe lang ik bij het volgende tankstation bezig ben geweest de banden weer op spanning te brengen. Later kreeg ik een map in de auto waarin (bijna) alle spoorwegovergangen en –viaducten vermeld waren en allemaal voorzien van doorrijhoogten en bodemvrijheid.

 

VASTGELOPEN

Ook in het leven kun je vastlopen. Je werkt jezelf in de problemen en probeert er daarna met allerlei ‘slimmigheidjes’ weer uit te komen. En soms lijkt het nog te lukken ook. Zoals het met de dieplader ging zo verging het mij ook in mijn persoonlijke leven. Ik was niet eerlijk en probeerde me dan met smoezen er weer uit te redden. En inderdaad het leek me meestal nog te lukken ook. Maar in werkelijkheid kwam er een verwijdering tussen mij en mijn vrouw. Langzamerhand werd ik gesloopt door deze manier van leven. Ik wilde wel veranderen, maar wist absoluut niet hoe ik dat zou moeten doen. Als ik probeerde mezelf te verbeteren moest ik steeds weer toegeven dat het mislukte en ik weer terugviel in mijn verkeerde gewoonten. Ik kon het niet volhouden en op een of andere manier ging ik steeds weer in de fout. Uiteindelijk ben ik er toch uitgekomen. Iemand vertelde me dat mijn probleem niet zo uniek was. Veel mensen blijken in meerdere of mindere mate dat probleem te hebben. Hij raadde mij aan om in de Bijbel te gaan lezen en dan te beginnen met het evangelie van Johannes. Mijn vrouw en ik besloten om dat maar samen te gaan doen. We ontdekten dat we beiden tekort schoten. Allebei deden we dingen die de Bijbel zonde noemt en die zonde brengt scheiding tussen de mens en God. In ’t Johannesevangelie lazen we ook dat de Heer Jezus zegt: ’Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ We zijn toen neergeknield en hebben eenvoudig aan God verteld dat we tekort schoten. We hebben vergeving gevraagd voor alles wat door onze schuld verkeerd was gegaan in ons leven. We hebben ook elkaar om vergeving gevraagd en we zijn ook naar anderen toe gegaan die we op een of ander manier verkeerd hadden behandeld. We hebben samen God gedankt dat de Heer Jezus, de Zoon van God, naar de wereld kwam en voor onze zonden aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan en daarna weer naar de hemel is teruggekeerd. Toen wij zo onze zonden erkenden heeft God ons vergeven en heeft Hij ons leven nieuw gemaakt. Het had uitwerking op allerlei terreinen Wat we weer goed konden maken met mensen hebben we zo goed als dat mogelijk was gedaan. Ik heb geld dat ik had gestolen weer teruggegeven. Ook ons huwelijk werd als nieuw. Ons huwelijk is mooier geworden dan het was toen we pas getrouwd waren. Dit is allemaal niet zomaar iets voor een moment geweest. Nee, het was geen bevlieging. Nadat we ons leven aan de Heer Jezus hadden overgegeven hebben we nog bijna dertig jaar alle geluk van de wereld gekend.

Na een huwelijk van in totaal meer dan 32 jaar is Fija, door een ernstige ziekte overleden. O nee, ze is niet dood! Ze is nu bij de Heer Jezus in de hemel, waar ik haar weer terug zal zien als het mijn tijd is om deze wereld te verlaten.  God heeft werkelijk haar en mijn leven vernieuwd. Misschien heeft dit stukje uit ons leven je aangesproken. Ook al heb jij waarschijnlijk van je leven niet zo’n puinhoop gemaakt als ik had gedaan, heb je ook de Heer Jezus nodig om eeuwig gelukkig te worden. Wat Hij in ons leven heeft gedaan wil Hij ook in jouw leven doen Zoek een stille plek waar je even allen kunt zijn, misschien gewoon in je cabine. Ik heb zo vaak in mijn cabine gebeden. Bidden is gewoon praten met God net zoals je met mensen praat. Of je hard roept of zachtjes fluistert, alles wat je tegen Hem zegt, hoort Hij, en Hij zal je antwoorden als je je eerlijk voor Hem uitspreekt.

Ik vertelde je van die map in mijn auto. Die raadpleegde ik altijd als ik over een ‘twijfelachtige’ overweg, of onder een onbekend viaduct door moest met een hoge lading. Later had ik nóg een boek bij me: de Bijbel. Daarin lees ik van Gods liefde voor mij en Zijn plan met mijn leven. Deze Gids waarschuwt me voor verkeerde ‘wegen’ en hij behoedt mij ook voor geestelijk vastlopen.

 

VASTLOPEN OF:

In de Bijbel wordt gesproken over twee wegen: Van de eerste wordt gezegd: ‘Soms lijkt een weg recht in eigen ogen, maar het einde ervan voert naar de dood.’ (Spreuken 14:12)

Dat is heel ernstig want dat betekent dat iemand die sterft zonder het geloof in de Heer Jezus, voor eeuwig verloren is. Voor eeuwig gescheiden van God. Dat was de weg die ik ging voor ik mijn leven overgaf aan de Heer Jezus.

De tweede Weg die in de Bijbel wordt genoemd is een Persoon. Het is de Heer Jezus zelf. Hij zegt: ‘Ik ben de Weg!’ ‘Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel want hij is van uit de dood overgegaan in het Leven.’ (Johannes 14:6) Dat is een eeuwig gelukkig leven in Gods nabijheid. Een leven dat vandaag al kan beginnen en daarna nooit meer stopt. Zelfs de dood kan het niet beëindigen!

Deze Weg ga ik nu, de weg van eeuwig geluk! Een vraag: Welke weg kies je? Als je nog op de verkeerde weg zit doe dan net als wanneer je met je combinatie verkeerd gereden bent: Zo snel mogelijk keren en de juiste weg inslaan.

Als je lectuur wilt ontvangen gebruik dan de Bon. Kruis aan wat je wilt en stuur hem op en ik zal je het gevraagde zo spoedig mogelijk toesturen. Helemaal gratis.

Martien Stam gepensioneerd vrachtwagenchauffeur

Een nieuw leven, kan dat?  Klik hier

We kunnen ook contact met u opnemen:

    Maak je keuze: