Dit lievelingslied vind Jan Holwerda het mooist…


IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Er zijn veel, heel veel liederen geschreven en gecomponeerd. Sommige liederen blijven geheime pareltjes, anderen bereiken iets speciaals bij het grote publiek. Zoals het lied ‘Ik zal er zijn’ van Sela. Wat is het ‘geheim’ van dit lied? Gaat het om precies de juiste noten en melodie, of is het de tekst die raakt?

“Ik kan theorieën opsommen over waarom een liedje het goed doet, maar soms is de conclusie dat je iets raakt waarmee iedereen wat heeft. En dat God het krachtig gebruikt. Dat geldt voor ‘Ik zal er zijn’. Het gaat over de naam van God. Kernachtiger kan niet.”

Jan Holwerda