Dit lievelingslied vind Elly Euser het mooist…

Psalm 27 vers 7 raakt me altijd wel als deze wordt gezongen in de kerk.

Deze Psalm herinnert mij altijd aan de meest moeilijke, maar ook bizondere tijd in mijn leven. “Zo ik niet had geloofd… ik was vergaan in al mijn smart en rouw!”

Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij.

Wat een genade dat God altijd onze stem hoort en bij ons is.