We gaan een dag eerder op pad om te gaan evangeliseren met de mooie gele Amerikaanse schoolbus. Leen de chauffeur van de schoolbus heeft gezelschap van Gerrit, die ook een dagje mee wilt evangeliseren. En zoals gewoonlijk sluit Leo even later aan met de motor. Deze dag is het doel het evangelie te brengen in Hellevoetsluis, en we nemen de standplaats in op het Zuidfront aan het Haringvliet.

We genoten van onze bak koffie toen er plotseling een vrachtwagen stopte. Gerrit zei: ik ga deze chauffeur even uitnodigen voor een bak koffie en zo gezegd, zo gedaan. Een paar tellen later zat deze chauffeur, we zullen hem Michel noemen, bij ons in de bus. Er ontstond een heel gesprek tussen Leen en Michel over het rijden met vrachtauto’s, omdat Leen ook jaren vrachtwagenchauffeur is geweest. Terwijl werd er genoten van de heerlijke koffie en koek. De sfeer was gezellig.

Maar na verloop van tijd ontstond er toch een serieuzer gesprek en werden er vragen gesteld aan Michel zoals: of hij de Here Jezus ook kende, maar hij kende de Here Jezus niet en of hij wist wat het doel was waarom hij op aarde leefde, enz. Leen gaf ook nog zijn getuigenis af hoe hij Jezus had leren kennen en wij alle drie vulden elkaar aan om Michel maar te laten zien dat het echt belangrijk was, om Jezus in zijn hart te vragen en zodoende gered te zijn voor de eeuwigheid en hier op aarde al te delen in de Hemelse zegen, omdat Jezus van hem hield.

En toen kwam de belangrijkste vraag aan Michel: wil je Jezus in je hart vragen en met hem verder LEVEN. Michel antwoordde dat hij dat graag wilde en zo gingen we met hem bidden en hij vroeg vergeving van zijn zonden die hij in zijn leven had gedaan aan de Here Jezus en nodigde de Here Jezus uit om in zijn hart te komen, omdat hij niet verder zonder HEM wilde leven. Wat was dit mooi en we mochten hem ook zegenen met de Heilige Geest. Hij wilde graag een Bijbel hebben, Wij hebben die samen met een mooi boek over het evangelie gegeven. Ook adviseerde wij Michel om zich zo spoedig mogelijk te laten dopen door onderdompeling en een kerkelijke gemeenschap op te zoeken, die hem verder konden onderwijzen.

Dit was een goed begin van de dag en zo ging het de hele dag verder. Hier werden wij enorm blij van en hoorden wij de Engelen juichen in de Hemel voor elke zondaar die zich die dag bekeerde tot God.

Bijzonder was dat wij nu op dinsdag in Hellevoetsluis waren  en niet op woensdag, wat de normale dag is om te evangeliseren. Zo zie je dat de dingen geleid worden als je naar de Here Jezus luistert. Hij wist dat Michel en de anderen daar zouden komen, mooi he!!!!!!!

Leen Maliepaard

Bezoek de volgende pagina’s eens:
Get Saved
Impact nations for Christ