‘De Wegwijzer’ nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 4 maanden. De nieuwsbrief bevat een overzicht van nieuws van het bestuur, korte overdenking van de voorzitter, nieuws van de voorgaande maanden, stukje van een gast chauffeur en familieberichten.

Dit blad gaat naar de achterban die de Chauffeurs Evangelisatieteam Holland een warm hart toedragen. Dit was de afgelopen jaren voor een klein deel een papieren versie maar zijn nu overgegaan naar een online versie want de druk- en portokosten rijzen de pan uit. Dus… mocht u de nieuwsbrief graag blijven ontvangen stuur dan uw emailadres naar…

 

Bent u verhuisd en hebt u het ons nog niet laten weten, dan kunt u dat ook doorgeven…

Hebt u geen belangstelling (meer) in de nieuwsbrief, ook dat kunt u doorgeven…

Wilt u uw telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer betaalwijze of betaalperiode wijzigen?

Heeft u een andere wijziging? Neem dan contact op met wegwijzer@truckplus.org

 

Alvast hartelijk dank, namens de medewerkers van Chauffeurs Evangelisatieteam Holland