Keuzestress?

Niet als je weet, dat de hemelse Vader al gekozen heeft!
(Bij Jozua 24, 15 “Ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen”)

Je hebt wel eens van die ritten met veel adressen. Dan is een goede planning van groot belang. Dan weet je waar je aan toe bent en hoef je niet elke keer te denken: waar zal ik nu weer eens heengaan?
Keuzestress komt op allerlei manieren voor dat kan gaan over vakantiebestemmingen, kleding, auto’s enzovoorts. Mensen kunnen daar echt door gestrest raken.

Geloofskeuze

Soms lijkt het erop, dat je ook geloofskeuzestress kan hebben: kan en wil en moet ik al dan niet voor de HERE God kiezen? Ook daar kan een mens goed over inzitten.
Het lijkt er sterk op, dat de Bijbel ons voor de keuze stelt: voor God kiezen of niet. Dan ligt de hele keuzemogelijkheid bij onszelf.

Er staat inderdaad in Jozua 24: “Kies dan heden wie u dienen zult.” Nou dan wordt er toch een keuze gevraagd?
Wat staat er eigenlijk in dit hoofdstuk en wat heeft dit ons te zeggen?

Gods keuze voor Zijn volk

Jozua heeft na de dood van Mozes de leiding over het volk Israël in de woestijn gekregen. Bijna aan het eind van zijn leven roept hij het hele volk bijeenin de stad Sichem. Daar roept hij in herinnering dat de HERE God heel vroeger al Abraham geroepen had en dat de belofte van God vanaf Abraham bij Israël gebleven is tot op de huidige dag. Hij heeft het volk uit Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid en ze door de woestijn veilig in het beloofde land gebracht. Hij heeft duidelijk voor zijn volk gekozen en Hij heeft dat ook laten blijken. Daarom is het goed om dicht bij Hem te blijven, wat de God die gekozen heeft, die zal nooit in de steek laten wat Zijn hand begon.

En onze keuze dan?

Ja, maar er staat toch duidelijk: “Kies dan heden wie u dienen zult?” Ja dat staat er wel degelijk. Daarom is goed lezen van belang.
Nadat Jozua verteld heeft over Gods trouw, dan zegt hij, dat het van zeer groot belang is om God te blijven dienen.

Als je Hem niet wil dienen, dán zul je moeten kiezen: de afgoden van Egypte waar jullie slaven waren in zware omstandigheden of de afgoden van het land Kanaän, die alles van een mens vragen, maar niets geven. Wie God verlaat, die krijgt te maken met echte keuzestress, want je kiest dan altijd voor de ene of de andere vorm van kwaad en slavernij.

Blijf bij Hem en ga niet bij Hem weg

Maar je hoeft niet voor God te kiezen. Dat heeft Hij al gedaan: Blijf bij Hem. Je kunt helaas wel bij Hem weg, maar dan teken je je eigen vonnis.
Dit alles gold voor het volk Israël. Door de komst van de Here Jezus mogen wij delen in die machtige belofte.

Heel duidelijk komt dat naar voren in de woorden van de Here aan het kruis: “Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten.”
Jezus Christus is in de plaats van ons, zondige mensen gaan staan. Dan is God geheel uit het zicht verdwenen. Hij ging die weg voor ons, om ons bij de Vader te houden.

Wat een keuze van Hem!! Voor ons, uit louter genade.

Frans Borsje (voorzitter)