Vastgelopen… (en toch weer vrij gekomen)

Een ervaring van een collega-chauffeur die er bijzonder goed in slaagde om zichzelf in de nesten te werken. Niet alleen met zijn auto, maar ook in zijn persoonlijk leven.

Gelukkig is het allemaal weer goed gekomen.

Op een dag reed ik met mijn dieplader combinatie door Haar­lem. Ik vervoerde een grote 12 tons heftruck, die ik moest los­sen op het industrieterrein Waarderpolder. De mast van deze heftruck was nogal hoog… Toen ik bij een spoorwegviaduct kwam ging ik daarom wat langzamer rijden. Met de deur open keek ik naar de mast van de heftruck en gelukkig, Ik kon er net onder. Ik deed de deur weer dicht en trok door. Maar… om­dat dat viaduct wat schuin ligt, liep ik op de laatste centimeters toch nog vast. Ik dacht: ‘Met een fikse ruk ben ik er wel weer onderuit.’ En met een flinke stoot gas lukte dat ook. Maar toen zat ik helemaal in de prijzenkast!

Langs het grote spoorwegvia­duct lag nog een smalle voetgangersbrug en die had ik niet ge­zien. Toen de mast van de heftruck onder het viaduct vandaan kwam, veerde deze omhoog, precies in de ruimte tussen de twee viaducten in. Ik kon niet meer voor- of achteruit. Nou zit ik niet zo gauw om raad verlegen, maar dit was toch wel even iets om achter de oren krabben. Ik moest ook wel vlug hande­len want ik wilde weg zijn, voor oom agent langs zou komen vanwege de ‘bies’ die ik in ‘het plafond’ had getrokken. In die tijd bestond er nog geen luchtvering waarmee ik de dieplader zou hebben kunnen laten zakken. Ik moest het anders doen, ik liet de banden van de heftruck helemaal leeglopen en die van de dieplader zover als me nog verantwoord leek. Het lukte, ik kreeg de zaak net vrij. Je wilt niet weten hoe lang ik bij het tankstation een paar honderd meter verder bezig ben geweest om de banden weer op spanning te krijgen.

Later kreeg ik een map in de auto waarin (bijna) alle spoorweg overgangen en -viaducten vermeld waren. Allemaal voorzien van doorrijhoogten en bodemvrijheid.

Vastlopen

Ook in het ‘leven kun je vastlopen. Je werkt jezelf in de pro­blemen en dan probeer je er door ‘slimmigheidjes’ weer uit te komen. En soms lijkt het nog te lukken ook. Ik zeg: lijkt het nog te lukken ook, in werkelijkheid werk je je meestal alleen maar verder in de nesten.

Zoals het mij verging met de dieplader zo verging het mij ook in mijn eigen leven. Ik was niet eerlijk en probeerde me er dan met smoezen weer uit te praten. En inderdaad, soms leek het nog te lukken ook. Maar in werkelijkheid kwam er langzaam aan een verwijdering tussen mij en mijn vrouw. Die manier van leven sloopte me langzamerhand. Ik wist een ding heel zeker, mijn manier van leven klopte niet. Ik wilde het ook wel veran­deren maar ik wist niet goed hoe ik dat moest aanpakken. Als ik probeerde mezelf te verbeteren moest ik steeds weer mer­ken dat het mislukte en ik weer terugviel in m’n oude gewoon­ten. Ik kon het niet volhouden. Op een of andere manier ging ik steeds weer in de fout.

Uiteindelijk kwam ik er toch uit. Ik kwam in contact met iemand die me vertelde dat mijn probleem helemaal niet zo uniek was. Veel mensen bleken in mindere of meerdere mate hetzelfde probleem te hebben. Hij raadde mij aan de Bijbel te gaan lezen en dan eerst het Evangelie van Johannes. Mijn vrouw en ik besloten om dat dan maar samen te gaan doen. We ontdekten dat we beiden tekort schoten. Beiden deden we dingen die niet goed waren. De Bijbel noemt dat zonde en die zonde brengt scheiding tussen de mens en God. In die Bijbel lazen we onder andere ook dat de Heer Jezus zegt: `Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ We zijn toen neergeknield en hebben eenvoudig aan God verteld dat we tekort schoten. We hebben vergeving gevraagd voor alles wat door onze eigen schuld verkeerd was gegaan in ons leven. We hebben ook elkaar om vergeving gevraagd en zijn naar mensen toegegaan die we op een of andere manier verkeerd hadden behandeld. Wat we met mensen in orde konden maken hebben we zo goed als dat in ons vermogen lag gedaan. We hebben God gedankt dat de Heer Jezus, de Zoon van God, naar de wereld kwam en voor onze zonden aan een kruis is gestorven en daar­na weer is opgestaan en naar de hemel teruggegaan.

Toen we dat deden heeft God al onze zonden vergeven en ons leven nieuw gemaakt. Ons huwelijk is mooier geworden dan het was toen we pas verliefd werden. Dit is allemaal niet zomaar iets voor een moment geweest; nee, het was geen be­vlieging. Nadat we ons leven aan de Heer Jezus hadden over­gegeven, hebben we samen nog bijna dertig jaar alle geluk van de wereld gekend. Na een huwelijk van in totaal 32 jaar is mijn Fija, nadat ze ernstig ziek was geworden, overleden. Nee, ze is niet dood! Ze is nu ook in de hemel, bij. de Heer Jezus waar ik haar ook weer terug zal zien als het mijn tijd is om deze wereld te verlaten.

God heeft werkelijk haar en mijn leven vernieuwd. Misschien heeft dit stukje uit mijn leven en dat van mijn vrouw je aangesproken. Ook al heb jij van je leven misschien lang niet zo’n puinhoop gemaakt als ik… toch heb je ook de Heer Jezus nodig om voor eeuwig gelukkig te zijn. Wat Hij in het leven van mij en van mijn vrouw heeft gedaan wil Hij ook bij jou doen. Zoek een stille plek waar je even alleen kunt zijn, misschien gewoon in je cabine, ik heb zo vaak in m’n cabine gebeden. Of je hard roept of zachtjes fluistert, alles wat je in ernst tegen Hem zegt hoort Hij. En Hij zal je antwoorden door je rust te geven als je je eerlijk voor Hem uitspreekt.

Weet je nog van die map in m’n auto? Ik raadpleegde die steeds wanneer ik met mijn dieplader over een twijfelachtige over weg, of onder een viaduct door moest met een bijzonder hoge lading. Tegenwoordig heb ik nog een boek bij me, de Bijbel. Daarin lees ik van Gods liefde voor mij en Zijn plan met mijn leven. Deze Gids behoedt mij voor geestelijk vastlopen.

Vastgelopen of…

In de Bijbel wordt gesproken over twee wegen:

Van de eerste weg wordt gezegd: “Soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren.” (Spreuken 14:12)

Dat is heel ernstig, want dat betekent dat als iemand zonder de Heer Jezus sterft hij of zij voor eeuwig verloren is. Voor eeuwig gescheiden van God. Dit was de weg die ik ging voordat ik mijn leven aan de Heer Jezus gaf.

De tweede Weg die in de Bijbel wordt genoemd is de Heer Je­zus. Hij zegt: “Ik ben de Weg..” (Johannes 14:6),”Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven!” (Johannes 6:47) Dat is eeuwig ge­lukkig leven in Gods nabijheid. Een geweldig leven waar geen einde aan komt!

Deze Weg ga ik nu, de Weg naar eeuwig geluk.

Welke weg kies je? Zit je nog op de verkeerde weg, doe dan wat je ook doet als je je met je combinatie gereden hebt. Zo snel mogelijk keren en de juiste weg inslaan.

Martien Stam