Moeilijke momenten, dalen in je geloofsleven, geloofsworstelingen, wie kent ze niet?

In het leven van alledag kan het flink stormen. Een ziekte waartegen je vecht, een virus wat de wereld in z’n greep heeft, een periode van werkeloosheid, een relatie die stukgaat, angst en gepieker over de toekomst. Op zulke momenten lijkt God uit zicht te zijn, maar Hij is er zeker bij!

Ik neem je mee op reis vanaf de plek waar God UIT ZICHT is naar er met God weer UITZICHT is!

‘Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’ (Psalm 121:2)

Als vooruit kijken je bang maakt en achterom kijken je pijn doet, kijk dan omhoog. God zal je helpen. Herkenbaar? De toekomst lijkt zo donker. Het liefst stop je je hoofd onder je kussen om verder te slapen. De toekomst lijkt zo onheilspellend. Logisch, gezien wat je meegemaakt hebt. Wanneer je kijkt naar de weg die achter je ligt, komt er een pijnlijke trek op je gezicht. Waar is God? Je las net Psalm 121. Dit wordt wel de ‘reispsalm’ genoemd. Veel mensen hebben de gewoonte om Psalm 121 te lezen voordat ze op reis gaan. Bijvoorbeeld aan het begin van een vakantie. Het is een gebed om Gods bescherming.

In deze Psalm klinkt het vertrouwen in God door: ‘Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal (!) uw voet niet laten wankelen. De Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.’ Als vooruit kijken je bang maakt en achterom kijken pijn doet, kijk dan omhoog. God zal je helpen. We vinden het vaak zo moeilijk om het van God te verwachten. Maar het is zo bevrijdend. God zal helpen! Hij kent je. Hij is je Schepper. Hij heeft je het leven gegeven. Zou Hij dan ook niet verder voor je zorgen? Zie minder op de omstandigheden. Herinner jezelf er steeds weer aan, dat je niet op de omstandigheden moet zien. Dat werkt verlammend. Zie op God, Die veel groter is dan die omstandigheden. Hij is je Bewaarder. Hij is ook je schaduw aan je rechterhand. Hoe dichtbij is een schaduw? Dichterbij dan dat kan niet. Zo dichtbij is God. Hij is als het ware één schreeuw van je verwijderd. Nee, Hij is helemaal niet van je verwijderd. Zijn schaduw zit aan je vast. Al zie je Hem niet, Hij is er wel. Waar het licht met het donker strijdt, is de schaduw het scherpst afgetekend. Hij hoort je, Hij kent je gedachten. En Hij roept het je toe: ‘Kijk omhoog, behalve je Schaduw ben Ik ook je Lichtbron!

God kan UIT ZICHT zijn maar heeft UITZICHT gegeven in mijn leven!

Focus op God ipv te focussen op de dingen om je heen die je afleiden van waar het echt om gaat. Hij geeft hoop voor de toekomst

Wat een onrust en onzekerheid deze dagen. We willen ons niet laten meeslepen in de stress en proberen verstandige keuzes te maken. Maar als het moeilijk wordt, mag je weten dat je Schepper, de God van nabij, er is om je kracht te geven.

Klaas